תגית: אבי סלומה

כתב התחייבות להחזרת מכשירי ניידות

כל הזכויות שמורות למשרד הבריאות,אבי סלומה ובלה צור
כתב החזר מכשירי שיקום משרד הבריאות
כאן

מחסור במטפלים זרים ואטימות משרד האוכלוסין וההגירה חברו יחד !

מחסור במטפלים זרים ואטימות משרד האוכלוסין וההגירה חברו יחד ! כאן 
כל הזכויות שמורות לערוץ 2 ומאקו