תגית: אונקולוגיה

קביעת זכאות בשיעור % 50 ללא נוכחות לחולים אונקולוגיים

קביעת זכאות בשיעור % 50 ללא נוכחות לחולים אונקולוגיים
למידע 04.2014  כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

חוזר נכות 1810 – מועד תחילת נכות חולים אונקולוגיים

חוזר נכות 1810 – מועד תחילת נכות חולים אונקולוגיים 15.02.2009  כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי