תגית: אורטזות

מכון לואיס-המכון הלאומי שיקום ע"ש לואיס

מכון לואיס- המכון הלאומי שיקום ע"ש לואיס המידע הוסר מהרשת

מידע לזכאים בחלקו ניתן למצוא כאן

 

משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי שיקום וניידות

משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי שיקום וניידות, על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ובכפוף לנוהל אישור מכשירי שיקום וניידות. השירות ניתן לציבור באמצעות לשכות הבריאות – המחלקות למחלות ממושכות ושיקום., על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ובכפוף לנוהל אישור מכשירי שיקום וניידות. השירות ניתן לציבור באמצעות לשכות הבריאות – המחלקות למחלות ממושכות ושיקום.