תגית: אושר בטרומית: קצבה גם לאלמני ניצולי שואה

אושר בטרומית: קצבה גם לאלמני ניצולי שואה

28 במאי 2014, כ"ח באייר תשע"ד, בשעה 11:40

הצעת החוק מבקשת להשוות בין מצבם של אלמני ניצולי שואה אשר היו זכאים לקצבה חודשית ואלמני נכי המלחמה בנאצים אשר היו זכאים לתגמול ולקבוע כי בשני המקרים כי האלמנים ימשיכו לקבל את ההטבות להם היו זכאים בני או בנות זוגם לשארית חייהם, וללא הבחנה האם נישאו מחדש או לאו. בחוק ההטבות לניצולי שואה – מוצע להבהיר כי קצבה חודשית אותה קיבל ניצול השואה תשולם לאחר מותו לאלמן שלו עד פטירתו. בחוק נכי המלחמה בנאצים – מוצע לבטל את ההגבלות השונות הקיימות על תשלום גמלאות לאלמני נכי המלחמה בנאצים – בתום שלוש שנים ממועד הפטירה או נישואיו מחדש של האלמן.
להמשיך לקרוא