תגית: אושר בטרומית: תשלום פיצוי מיוחד בביטוח סיעודי למבטח שלא שילם את מועדי הביטוח במועדים הקבועים 17 בפברואר 2016

אושר בטרומית: תשלום פיצוי מיוחד בביטוח סיעודי למבטח שלא שילם את מועדי הביטוח במועדים הקבועים 17 בפברואר 2016

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון – תשלום פיצוי מיוחד בביטוח סיעודי), התשע"ו–2015 של חבר הכנסת יואב קיש וקבוצת חברי הכנסת. להמשיך לקרוא