תגית: אושר: הסוף לזמני ההמתנה הארוכים במוקדי השירות 8 בדצמבר 2014

אושר: הסוף לזמני ההמתנה הארוכים במוקדי השירות 8 בדצמבר 2014

אושר: הסוף לזמני ההמתנה הארוכים במוקדי השירות
8 בדצמבר 2014, ט"ז בכסלו תשע"ה, בשעה 23:00

​מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 42), התשע"ה-2014 של ח"כ איתן כבל וקבוצת חברי כנסת.
מוצע שהחובות המוטלות כיום על עוסקים מסוימים לספק שירות טלפוני חינם הכולל מענה אנושי וכן להציע לצרכן, כאשר משך ההמתנה הצפוי למענה אנושי עולה על שלוש דקות, את האפשרות להשאיר את פרטיו כדי שהעוסק יוכל ליצור עמו קשר במועד מאוחר יותר, יחולו לא רק לגבי פניות של צרכנים שעניינן ליקויים ופגמים, אלא לגבי כל פנייה של צרכן לעוסקים אלו.
בקריאה שנייה תמכו 14 ח"כים ללא מתנגדים.
בקריאה שלישית תמכו 15 ח"כים ללא מתנגדים.
כל הזכויות שמורות לכנסת יישראל