תגית: אושר לקריאה שניה ושלישית ספקים יחויבו להצהיר כי הם עומדים בהוראת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

אושר לקריאה שניה ושלישית ספקים יחויבו להצהיר כי הם עומדים בהוראת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

1 באוגוסט 2016, כ"ו בתמוז תשע"ו, בשעה 19:10
ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אישרה היום לקריאה שניה ושלישית תיקון לחוק עסקאות גופים ציבוריים. להמשיך לקרוא