תגית: אושר: מטופל יוכל לבחור אדם שיתלווה אליו לטיפול רפואי

אושר: מטופל יוכל לבחור אדם שיתלווה אליו לטיפול רפואי

אושר: מטופל יוכל לבחור אדם שיתלווה אליו לטיפול רפואי
18 בנובמבר 2014, כ"ה בחשון תשע"ה, בשעה 18:05

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק זכויות החולה (תיקון מס' 8)(הזכות לנוכחות מלווה בטיפול רפואי), התשע"ה-2014 של חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה וקבוצת חברי הכנסת
מוצע לקבוע כי למטופל תהיה זכות שאדם מטעמו יתלווה אליו לטיפול רפואי, בכפוף לסייגים הקבועים בהצעת החוק.  המשך המידע כאן
להמשיך לקרוא