תגית: אישורים

סניפים וערוצי שירות – מוקד טלפוני להזמנת אישורים

מוקד טלפוני להזמנת אישורים 02-6709990

אפשר להזמין  24 שעות ביממה אישורים על קבלת הקצבאות האלה באותה השנה:
הבטחת הכנסה, נכות כללית, זקנה ומזונות.
ההזמנה נעשיית בהקשת מספר תעודת הזהות ומספר הטלפון בלבד, ואין צורך בקוד סוד.
האישורים יישלחו בדואר לכתובת המופיעה ברישומי הביטוח הלאומי.  כאן
כ
ל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי