תגית: אישור מכשירי שיקום וניידות

נוהל אישור מכשירי שיקום וניידות של משרד הבריאות 1.2014

כאן

שינויים בנוהל אישור מכשירי שיקום וניידות החל מה- 01.01.2013

שינויים בנוהל אישור מכשירי שיקום וניידות החל מה- 01.01.2013