תגית: אל תחנה במקומי

גם בישראל צריך לעשות את זה. תחשבו על זה

תחשבו על זה

להדפסה – אל תחנה במקומי

אל תחנה במקומי

הזכויות והתודות שמורות לאפרת סוליקו
DONT PARK

הדפיסו ושימו על הרכב  הזר, לא להדביק את הפוסטר.