תגית: אמנה בינלאומית

היום נפתח באו״ם כנס המדינות החברות באמנת האו״ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות.

נציגי המדינות מספרים על המצב של אנשים עם מוגבלות והאתגרים ליישום האמנה במדינותיהם, ונציגי ארגונים מביאים את הקול של אנשים מרחבי העולם. בכנס ננאם על המצב בישראל ונקיים אירוע צד על טכנולוגיה. 
המידע כאן
כל הזכויות שמורות לנציבות השיוויון

בימים אלה הוצאנו מדריך מאויר המסביר בשפה שווה לכל נפש על אמנת האו"ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות,

שלום רב, 

בימים אלה הוצאנו מדריך מאויר המסביר בשפה שווה לכל נפש על אמנת האו"ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות, אותו ניתן לקרוא בלינק: 

http://index.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyonSite/
publications/news/Pages/HoveretAmana.aspx

ברוח אמנת האו"ם נאחל שתהיה זו שנת השתלבות של אנשים עם מוגבלות בחברה בכל התחומים.

מצורפת ברכתנו לשנה החדשה.
SHANA TOVA NEZIVUT

אחיה קמארה וצוות נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

משרד המשפטים

אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות

 אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות 
01/01/2014 
האמנה קובעת אמות מידה בינלאומיות של שוויון, השתתפות מלאה, הכללה והשתלבות בחברה, ביצוע התאמות, וקבלת החלטות על ידי האדם עם מוגבלות עצמו. האמנה מחילה אמות מידה אלו בתחומי החיים השונים: עבודה, חינוך, מגורים בקהילה, ועוד.​
לאמנה חשיבות רבה לקידום וביסוס זכויות האנשים עם מוגבלות בישראל.
מדינת ישראל חתמה על האמנה ב-31 מרס 2007, ואשררה אותה ב-28 בספטמבר 2012.
החלטת ממשלה 5100 מינתה את נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לשמש כגורם מרכז ומנגנון תיאום לעניין האמנה, והטילה עליה לקדם את האמנה, להגן עליה ולפקח על יישומה.

האמנה מחייבת את המדינה להגיש דוח מקיף ראשון על זכויות האנשים עם מוגבלות בישראל, לוועדה בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות באו"ם, עד חודש ספטמבר 2014.

אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות אושררה ע"י מדינת ישראל .

שלום רב,

אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות אושררה ע"י מדינת ישראל .

כחלק מהפעילות להטמעת האמנה אנו עורכים חוברת המיועדת לציבור בכלל ולאנשים עם מוגבלות בפרט.
להמשיך לקרוא