תגית: ארוח

פורום שאלות ותשובות

תשובות תינתנה בפורום בלבד! לתשומת לבכם!
רישום לאתר >  כאן

לחצו כאן  > ל-פורום שאלות ותשובות
פרסום באתר אסור!
נשתדל להגיב מהר.

"מדע בעם": המדענים פושטים על הרחובות ביום המדע הלאומי

"מדע בעם":
המדענים פושטים על הרחובות ביום המדע הלאומי
פרוט כל הארועים בארץ
כאן

ההרצאות בתחומים רבים ובמקומות נגישים