תגית: ביוזמתו של שר הבינוי והשיכון

ביוזמתו של שר הבינוי והשיכון, ח"כ אריאל אטיאס, חברת חלמיש חותמת על הסכם היסטורי עם משרד האוצר ועם משרד הבינוי והשיכון

ביוזמתו של שר הבינוי והשיכון, ח"כ אריאל אטיאס, חברת חלמיש חותמת על הסכם היסטורי עם משרד האוצר ועם משרד הבינוי והשיכון  המשך המידע  כאן 
13.3.2013 
כל הזכויות שמורות למשרד הבינוי והשיכון