תגית: ביטוח לעובדים זרים

חדשות – הודעה למעסיקים עובדים במשק בית – תזכורת

להזכירכם,

פנקסי הדיווח והתשלום לשנת 2013 יישלחו אליכם, כמדי שנה, במהלך חודש מרס 2013 ועד אמצע חודש אפריל 2013.

אתם מתבקשים לשלם עבור העובדים במשק בית, מדי רבעון. מועד התשלום הקרוב הוא ב-21.4.2013 עבור התקופה מינואר 2013 עד מרס 2013.

התשלומים הבאים יהיו במועדים האלה:

ב-21.7.2013    עבור התקופה מאפריל 2013 עד יוני 2013

ב-21.10.2013  עבור התקופה מיולי 2013 עד ספטמבר 2013

ב-21.1.2014 עבור התקופה מאוקטובר 2013 עד דצמבר 2013.

כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי