תגית: בעקבות לחציי ועדת הכספים מתגבש הסכם בין החברה להשבת נכסי נספי השואה לחברת אוצר היהודים לקראת העברת תשלומים לנ

בעקבות לחציי ועדת הכספים מתגבש הסכם בין החברה להשבת נכסי נספי השואה לחברת אוצר היהודים לקראת העברת תשלומים לניצולי השואה

9 במרץ 2016, כ"ט באדר תשע"ו, בשעה 11:45​
לאחר שבועות של מגעים להחזרת התשלומים הרבעוניים לניצולי שואה:
ועדת הכספים מאיצה בחברה להשבת נכסי נספי השואה ובחברת 'אוצר התיישבות היהודים' להשלים בדחיפות את ההסכם ביניהן שיאפשר העברת תשלומים לניצולי שואה קשיי יום להמשיך לקרוא