תגית: דמי אבטלה

הודעה למתייצבים בשירות התעסוקה לצורך קבלת דמי אבטלה או קצבת הבטחת הכנסה

מקבלי דמי אבטלה
מי שקיבלו דמי אבטלה מהביטוח הלאומי בעבור חודש ספטמבר 2014, ולא התייצבו בלשכת שירות התעסוקה במהלך חודש אוקטובר בשל העיצומים, יקבלו מקדמה על חשבון התשלום המגיע להם עבור חודש אוקטובר.
להמשיך לקרוא