תגית: דף מידע למעסיקים – שיטת העסקה חדשה בסיעוד

דף מידע למעסיקים – שיטת העסקה חדשה בסיעוד מאי 2013

דף מידע למעסיקים – שיטת העסקה חדשה בסיעוד 
כ"ה אייר תשע"ג, 5 במאי 2013
להלן מידע חשוב ביותר בעניין שינוי שיטת ההעסקה והרישום של מעסיקים ועובדים זרים בענף הסיעוד. מידע זה עלול להשפיע על זכותך להמשיך להעסיק עובד זר וכן על מעמדו והמשך שהותו בישראל של העובד שהינך מעסיק.
א. על פי שיטת ההעסקה החדשה לעובדים זרים בענף הסיעוד, כל עובד זר   וכל מעסיק סיעודי חייב להיות רשום בלשכה פרטית בעלת רישיון והיתר חדש בענף הסיעוד
להמשיך לקרוא