תגית: האגף לסיוע משפטי

משרדי ממשלה – משרד המשפטים, האגף לסיוע משפטי

משרדי ממשלה – משרד המשפטים, האגף לסיוע משפטי
מטרות
מתן סיוע משפטי בנושאי המשפט האזרחי.
הבסיס החוקי
חוק הסיוע המשפטי התשל"ב – 1972 תקנות הסיוע המשפטי התשל"ג – 1973

אוכלוסיית זכאים
כלל תושבי המדינה, ובתנאי שמבקש הסיוע המשפטי נמצא זכאי לכך לפי קריטריונים כלכליים ועניינים הקבועים בחוק ובתקנות.

השירותים הניתנים
מתן עזרה או עצה משפטית ומתן ייצוג בערכאות המשפטיות השונות, בנושאי מעמד אישי, ביטוח לאומי, תביעות כספיות כולל הוצאה לפועל.

המסמכים הדרושים
אישורים על הכנסות ומסמכים הקשורים לבקשה.

דרכי הפניה
הגשת בקשה לסיוע משפטי בכל אחת מהלשכות אשר ברשימה שלהלן.