תגית: האם הצעת חוק חדשה תפסיק את השפלת החולים הסיעודיים?

הצעת חוק: בדיקת התפקוד לחולה סיעודי תבוצע על ידי גוף בלתי תלוי

לחסל את ניגוד העניינים ||| רועי ברגמן • 16.01.17 כאן
כל הזכויות שמורות ל YNET 

האם הצעת חוק חדשה תפסיק את השפלת החולים הסיעודיים?

חולים סיעודיים מתדפקים כעניים בפתח על דלתן של חברות הביטוח ונתקלים באטימות, למרות הפרמיות המשולמות להן. להמשיך לקרוא