תגית: הבליינד דיי 6.6.(BLIND DAY) הנו יום ההזדהות עם ציבור האנשים עם עיוורון ולקויות ראיה 6.6.

הבליינד דיי 6.6.(BLIND DAY) הנו יום ההזדהות עם ציבור האנשים עם עיוורון ולקויות ראיה 6.6.

הבליינד דיי (BLIND DAY)
הנו יום ההזדהות עם ציבור האנשים עם עיוורון ולקויות ראיה בישראל. יום זה אינו יום התרמה ומכאן ייחודו, שכן כל מטרתו היא להגביר את המודעות לקהילה זו ולעודד את שילובה בחברה. קבוצת "חושבים בצבע" ייזמה את רעיון הבליינד דיי, ויום זה מצוין בישראל בכל שנה באופן רשמי בתאריך ה 6.6 מתוך כוונה שב 6.6 כלל אזרחי המדינה, יכולים לחשוב בצבע גם אם הם לא רואים 6/6 (ראוי לציין כי בנוסף ליום זה מתקיים יום הראייה הבינלאומי בתאריך ה-11 באוקטובר מדיי שנה).
להמשיך לקרוא