תגית: הוקדם מועד התחלת הזכאות לקבלת הקצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים

הוקדם מועד התחלת הזכאות לקבלת הקצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים

חדשות – הוקדם מועד התחלת הזכאות לקבלת הקצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים  19.03.2013
על פי תיקון בחוק, הוקדמה התחלת הזכאות לקצבה לשירותים מיוחדים, והיא תהיה 31 ימים מיום שקרה האירוע המזכה בקצבה ( במקום 90 ימים מיום האירוע, כפי שהיה עד כה), למי שהגישו לביטוח הלאומי תביעה לקצבה לאחר 1 בספטמבר 2012 והם עומדים בכל התנאים הבאים:

1. נקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 75% לפחות לשירותים מיוחדים

2. הם תלויים בעזרת הזולת לביצוע פעולות היום יום או זקוקים להשגחה, במשך 6 חודשים רצופים לפחות

3. הם אינם זכאים לקצבה לילד נכה מהביטוח הלאומי בכל מקרה תשלום הקצבה יהיה עבור 6 חודשים לכל היותר לפני יום הגשת התביעה לקצבה.

לתשומת הלב של מי שהגישו בקשה לקצבה לשירותים מיוחדים מ-1 בספטמבר 2012 עד 30 בינואר 2013 : הביטוח הלאומי שילם לכם את התשלום המגיע לכם בעקבות תיקון החוק, לחשבון הבנק שבו משולמת לכם הקצבה. הודעה על התשלום נשלחה אליכם לביתכם.

 כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי