תגית: החוק קובע שימוע לפני שלילת קצבה. ובפועל?

החוק קובע שימוע לפני שלילת קצבה. ובפועל?

החוק קובע שימוע לפני שלילת קצבה. ובפועל?
על המוסד לביטוח לאומי מוטלת החובה לקיים שימוע לכל מבוטח או מקבל גמלה לפני שהקצבה מוקפאת או נשללת ממנו. אך המציאות היא אחרת. מדוע חלק מהשימועים לא מתקיימים ואז נשללות קצבאות לאלו הזקוקים להן? כאן
רן מלמד 07.04.15  כל הזכויות שמורות ל-YNET

החוק קובע שימוע לפני שלילת קצבה. ובפועל?

החוק קובע שימוע לפני שלילת קצבה. ובפועל? על המוסד לביטוח לאומי מוטלת החובה לקיים שימוע לכל מבוטח או מקבל גמלה לפני שהקצבה מוקפאת או נשללת ממנו. אך המציאות היא אחרת. מדוע חלק מהשימועים לא מתקיימים ואז נשללות קצבאות לאלו הזקוקים להן? כאן
רן מלמד פורסם: 07.04.15 ,
כל הזכויות שמורות ל-YNET