תגית: הסנגוריה הציבורית

הסנגור העיוור שנאבק עבור לקוחותיו: "מוציא את האמת גם בלי לראות"

עו"ד תומר אגזדה מהסנגוריה הציבורית איבד את מאור עיניו בגיל 13 עקב מחלה, אך הדבר מעולם לא עמד בדרכו. "בגלל שאני לא יכול לראות צילומים, להמשיך לקרוא

משרדי ממשלה – משרד המשפטים, הסנגוריה הציבורית

משרדי ממשלה – משרד המשפטים, הסנגוריה הציבורית

מטרות

ייצוג עצורים ונאשמים המואשמים בעבירות פליליות.

הבסיס החוקי

חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו – 1995.

אוכלוסיית זכאים

עצורים ונאשמים מחוסרי אמצעים כלכליים על פי אמות המידה המצויות בצו הסניגוריה הציבורית (ייצוג נאשמים מחוסרי אמצעים), התשנ"ו – 1996; לקויים בכושרם השכלי; אילמים; חירשים; עיוורים; קטינים; נאשמים בעבירות שהעונש הקבוע לצידן הוא 10 שנות מאסר ומעלה; או על פי מינוי בית משפט.

השירותים הניתנים

ייצוג משפטי בהליכים פליליים מטעם הסניגוריה הציבורית.

המסמכים הדרושים

כתב אישום; תעודת זהות; אישורים על הכנסת הנאשם ו/או בני משפחתו; אישור מביטוח לאומי על תשלום קצבאות של הנאשם ו/או בני משפחתו; תדפיס בנקאי על מצב חשבון; תדפיס בנקאי של תנועות עו"ש של שלושת החודשים האחרונים; רשיון רכב, אם יש; אישור על קבלת תשלום מזונות; חוזה שכירות דירה וחוזה השכרת דירה.

דרכי הפניה

פנייה אל אחת מלשכות הסניגוריה הציבורית אשר ברשימה שלהלן: פנייה באופן עצמאי; פנייה באמצעות תחנת המשטרה; פנייה של בית משפט לסניגוריה הציבורית.