תגית: הצעות חוק

הצעת חוק איסור ניתוק שירותי חשמל ומים לזכאים (תיקוני חקיקה), התשע"ד–30.07.2014

(מספר פנימי: 555171)
הכנסת התשע-עשרה
פ/2759/19         כאן >        2759 HASMAL

הצעת חוק איסור ניתוק שירותי חשמל ומים לזכאים (תיקוני חקיקה), התשע"ד–30.07.2014
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון – קבלת מידע בדבר זכויותיו של ילד עם מוגבלות), התשע"ד–30.07.2014

(מספר פנימי: 555721) הכנסת התשע-עשרה פ/2730/19    
כאן > 
   2730 ZCHOYOT YELED
הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון – קבלת מידע בדבר זכויותיו של ילד עם מוגבלות), התשע"ד–30.07.2014
כל הזכויות שמורות ל
כנסת ישראל

הצעת חוק מחלות יתומות, התשע"ד–30/07/2014

(מספר פנימי: 555338)
הכנסת התשע-עשרה
 פ/2731/19       כאן >       2731 MACHALOT YETOMOT               
הצעת חוק מחלות יתומות, התשע"ד–30/07/2014
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – מימון שירותי בריאות נוספים לאוכלוסיות מסוימות),

(מספר פנימי: 553965)
הכנסת התשע-עשרה
פ/2735/19          כאן > 2735 BRIUT
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – מימון שירותי בריאות נוספים לאוכלוסיות מסוימות), התשע"ד–30.07.2014

כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

הצעת חוק העונשין (תיקון – החמרת ענישה לעובר עבירה נגד קשיש), התשע"ד–30.07.2014

מספר פנימי: 554228
הכנסת התשע-עשרה
 פ/2744/19             כאן >           2744 KASHISH

 הצעת חוק העונשין (תיקון – החמרת ענישה לעובר עבירה נגד קשיש), התשע"ד–30.07.2014
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

הצעת חוק זכויות ושירותים לילדים ובני נוער עם קשיים נפשיים, התשע"ד–30.07.2014

(מספר פנימי: 556191)
הכנסת התשע-עשרה
פ/2748/19                 כאן >            2748 CHILDREN
הצעת חוק זכויות ושירותים לילדים ובני נוער עם קשיים נפשיים, התשע"ד–30.07.2014

כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

הצעת חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון – כלבים בתהליך הכשרה), התשע"ד–30.07.2014

מספר פנימי: 555119
הכנסת התשע-עשרה
פ/2704/19  כאן > 2704 BLIND
הצעת חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון – כלבים בתהליך הכשרה), התשע"ד–30.07.2014
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל