תגית: הצעות חוק

הצעת חוק פיקוח על מטפלים בחסרי ישע וקטינים- התשע"ד–30.07.2014

מספר פנימי: 553508

הכנסת התשע-עשרה
 פ/2717/19         כאן >       2717 METAPLIM
הצעת חוק פיקוח על מטפלים בחסרי ישע וקטינים- התשע"ד–30.07.2014
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון – הקמת מרכזי מיצוי זכויות), התשע"ד–30.07.2014

מספר פנימי: 555162
הכנסת התשע-עשרה
פ/2752/19           כאן >              2752 MIZUI ZCHOYOT

הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון – הקמת מרכזי מיצוי זכויות), התשע"ד–30.07.2014
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – פטור מהשתתפות עצמית לחולים כרוניים), התשע"ד–30.07.2014

מספר פנימי: 555163
הכנסת התשע-עשרה
פ/2753/19        כאן >            2753 TRUFOT      

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – פטור מהשתתפות עצמית לחולים כרוניים),
התשע"ד–30.07.2014

כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

אושר: יוגבל התשלום שניתן לגבות עבור טיפול בתביעה מול הביטוח הלאומי

אושר: יוגבל התשלום שניתן לגבות עבור טיפול בתביעה מול הביטוח הלאומי
29 ביולי 2014, ב' באב תשע"ד, בשעה 23:00

​מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את נושא הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 159) (הגבלת תשלום בעד טיפול בתביעה), התשע"ד-2014 של ח"כ מיקי רוזנטל וקבוצת חברי כנסת.
להמשיך לקרוא

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – החזר דמי נסיעות והסעות לטיפולי אונקולוגיה ודיאליזה), התשע"ד–28/07/2014

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – החזר דמי נסיעות והסעות לטיפולי אונקולוגיה ודיאליזה), התשע"ד–28/07/2014

פ/2694/19     כאן >  2694 ONCOLEGY

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – מענק לימודים), התשע"ד–28/07/2014

מספר פנימי: 556133
הכנסת התשע-עשרה
יוזמים:      חברי הכנסת   מספר פנימי: 556133
הכנסת התשע-עשרה יוזמים:      חברי הכנסת         אילן גילאון    עמרם מצנע                פ/2687/19         2687 MANAK LIMUDIM
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – מענק לימודים), התשע"ד–28/07/2014

אושר בטרומית: ייצוג הולם לבעלי מוגבלויות של לפחות 3% מקרב העובדים בגופים ציבוריים

אושר בטרומית: ייצוג הולם לבעלי מוגבלויות של לפחות 3% מקרב העובדים בגופים ציבוריים

23 ביולי 2014, כ"ה בתמוז תשע"ד, בשעה 17:00

​מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 של חבר הכנסת איציק שמולי וקבוצת חברי הכנסת
להמשיך לקרוא