תגית: הצעת חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון – כלבים בהכשרה)

אושר בקריאה ראשונה: החלת חוק איסור הפליית עיוורים, גם על אמנים לכלבי נחייה 4 בינואר 2016

4 בינואר 2016, כ"ג בטבת תשע"ו, בשעה 23:35
מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון מס' 2), התשע"ו-2015. להצעה זו הוצמדה הצעה פרטית של ח"כ מיקי רוזנטל ואילן גילאון.
להמשיך לקרוא

הצעת חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון – כלבים בתהליך הכשרה), התשע"ד–30.07.2014

מספר פנימי: 555119
הכנסת התשע-עשרה
פ/2704/19  כאן > 2704 BLIND
הצעת חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון – כלבים בתהליך הכשרה), התשע"ד–30.07.2014
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

הצעת חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון – כלבים בהכשרה), התשע"ד–28.10.2013

מספר פנימי: 541119
הכנסת התשע-עשרה
יוזמים:      חברי הכנסת    מיקי רוזנטל    אילן גילאון                                               פ/1756/19     כאן               1756 BLIND

הצעת חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון – כלבים בהכשרה), התשע"ד–28.10.2013
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל