תגית: הצעת חוק איסור ניתוק שירותי חשמל ומים לזכאים (תיקוני חקיקה)

הצעת חוק איסור ניתוק שירותי חשמל ומים לזכאים (תיקוני חקיקה), התשע"ד–30.07.2014

(מספר פנימי: 555171)
הכנסת התשע-עשרה
פ/2759/19         כאן >        2759 HASMAL

הצעת חוק איסור ניתוק שירותי חשמל ומים לזכאים (תיקוני חקיקה), התשע"ד–30.07.2014
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל