תגית: הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – היעדרות לשם לימודים בחוץ לארץ)

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – החזר דמי נסיעות והסעות לטיפולי אונקולוגיה ודיאליזה), התשע"ד–28/07/2014

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – החזר דמי נסיעות והסעות לטיפולי אונקולוגיה ודיאליזה), התשע"ד–28/07/2014

פ/2694/19     כאן >  2694 ONCOLEGY

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – הגבלת סכום ההשתתפות העצמית בתכשיר מרשם), התשע"ד–21/07/2014

 הכנסת התשע-עשרה
 פ/2645/19                         2645 MIRSHAM

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – הגבלת סכום ההשתתפות העצמית בתכשיר מרשם), התשע"ד–21/07/2014
כל הזכויות שמורות
לכנסת ישראל

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – העברת האשפוז הסיעודי לאחריות קופות החולים), התשע"ג–10.06.2013

מספר פנימי: 483362
הכנסת התשע-עשרה
יוזמים: חברי הכנסת,אילן גילאון,חיים כץ,זהבה גלאון,ניצן הורוביץ,מיכל רוזין,
עיסאווי פריג',תמר זנדברג,מיקי רוזנטל,מרב מיכאלי,זבולון קלפה,פ/1374/19 הצעת החוק
כאן  >  1374 ISPUZ SIUDI אשפוז סיעודי 10.06.2013
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – העברת האשפוז הסיעודי לאחריות קופות החולים), התשע"ג–10.06.2013
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – הרחבת הזכאות לשירותים בתחום התפתחות הילד

מספר פנימי: 481022
הכנסת התשע-עשרה
יוזמים:חברי הכנסת ,מסעוד גנאים,אברהים צרצור,טלב אבו עראר,
באסל גטאס,עפו אגבאריה,דב חנין
מצטרף: חבר הכנסת  חנא סוייד  פ/1274/19  לכל ההצעה כאן 1274 CHILDREN 27.05.2013
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – הרחבת הזכאות לשירותים בתחום התפתחות הילד ולטיפולים פארא-רפואיים), התשע"ג–27.05.2013 כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

 

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – היעדרות לשם לימודים בחוץ לארץ), התשס"ט–2009

הכנסת השמונה-עשרה

הצעת חוק של חברי הכנסת           סופה לנדבר

                                                 דניאל אילון

                                             משה (מוץ) מטלון

                                                            חמד עמאר

                                                            רוברט אילטוב                                    

                                                         פ/85/18                                  

 

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – היעדרות לשם לימודים בחוץ לארץ), התשס"ט–2009

תיקון סעיף 58
1.
בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994[1], בסעיף 58(א), בהגדרה "שנת היעדרות", אחרי פסקה (7) יבוא:
"(8)     תקופה שבה שהה אזרח מדינת ישראל מחוץ לישראל למטרות לימודים במוסד להשכלה גבוהה שהכיר בו המנהל לעניין זה.".

דברי הסבר

לפי חוק ביטוח בריאות, התשנ"ד–1994 (להלן – החוק), אדם השוהה מחוץ לישראל למשך תקופה של שתי שנות היעדרות, לא יהיה זכאי מרגע חזרתו לארץ לשירותי בריאות למשך תקופה של חודש כנגד כל שנת היעדרות.

מטרת הצעת החוק היא לפטור את אזרחי ישראל השוהים מחוץ לישראל לתקופה ממושכת למטרות לימודים אקדמאיים או השתלמות במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה, מתשלום דמי ביטוח בריאות, ומתקופת ההמתנה הנדרשת מהם לשם קבלת שירותי בריאות עם חזרתם לארץ.

אזרחים ישראלים שוהים תקופות ממושכות מחוץ לישראל למטרות לימודים אקדמאיים או השתלמויות, ומחויבים בתשלום דמי ביטוח בריאות במדינות שבהן לומדים. אף על פי כן, לפי החוק הם מחויבים לשלם דמי ביטוח בריאות גם בישראל עבור התקופה בה נעדרו, למרות שהם לא נהנים ולא צורכים שירותי בריאות בארץ.

המצב הקיים כיום "מעניש" סטודנטים אזרחי ישראל ששוהים מחוץ לישראל לתקופות ממושכות: פעם אחת בחיוב בתשלום עבור שירות רפואי שהם לא מקבלים בפועל, ופעם שנייה בתקופת ההמתנה הנדרשת מהם עד לקבלת זכאות לטיפול רפואי, וזאת אפילו אם הם מסדירים את חובותיהם מייד עם חזרתם לארץ.

במקרים רבים הבעיה מתגלית רק כשהסטודנט חוזר לארץ ומתבקש לשלם דמי ביטוח בריאות עבור כל תקופת היעדרותו – ולעיתים מסתכמים החובות באלפי שקלים, אותם נאלץ לשלם הסטודנט בתקופה הקשה ביותר עבורו – עם חזרתו לארץ עוד בטרם התחילו לעבוד ולהשתכר.

תיקון החוק המוצע יביא גם לכך שתבוטל כליל "תקופת ההמתנה", קרי: התקופה שבה השבים לישראל אינם זכאים לשירותי בריאות.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברת הכנסת חנא סוויד (פ/2088/17) ועל ידי חברת הכנסת סופה לנדבר (פ/2472/17).

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת חיים אורון (פ/2033/17).

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ז' בניסן התשס"ט – 1.4.09

 


[1] ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל