תגית: הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – טיפולי שיניים לילדים עד גיל 18)

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – טיפולי שיניים לילדים עד גיל 18), התשע"ד–21/07/2014

הכנסת התשע-עשרה
פ/2656/19                2656 TIPUL SHINAIM          

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – טיפולי שיניים לילדים עד גיל 18), התשע"ד–21/07/2014
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל