תגית: הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – עזרה במימון שירותי בריאות נוספים לנזקקים)

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – עזרה במימון שירותי בריאות נוספים לנזקקים), התשע"ד– 14/10/2013

מספר פנימי: 478833
הכנסת התשע-עשרה
יוזמים: חברי הכנסת   דוד אזולאי  אברהם מיכאלי  יעקב מרגי   יצחק וקנין
מצטרף:      חבר הכנסת           דוד רותם
פ/1736/19       1736 BRIUT                  

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – עזרה במימון שירותי בריאות נוספים לנזקקים), התשע"ד– 14/10/2013