תגית: הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון – הנחה במופעים ואירועי תרבות)

הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון – הנחה במופעים ואירועי תרבות), התשע"ד–2014

הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון – הנחה במופעים ואירועי תרבות), התשע"ד–2014 
פ/2607/19  כאן  2607 EZRACHIM VATIKIM
הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון – הנחה במופעים ואירועי תרבות), התשע"ד–2014
תיקון סעיף 12 1. בסעיף 12 לחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן–1989 , האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב) אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 50% מדמי כניסה לאירועי תרבות, בידור או פנאי המיועדים לציבור הרחב ושנערכים על ידי גוף מתוקצב או גוף נתמך כהגדרתם בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985 , לפי הכללים, המבחנים והתנאים הקבועים לפי סעיף קטן (א).".
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל