תגית: הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – הגדלת גמלת הבטחת ההכנסה של מקבלי קצבת זקנה ושאירים)

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – הגדלת גמלת הבטחת ההכנסה של מקבלי קצבת זקנה ושאירים), התשע"ה-2014

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – הגדלת גמלת הבטחת ההכנסה של מקבלי קצבת זקנה ושאירים), התשע"ה -10/11/2014  אמנון כהן
כאן 2856 HATACHAT HACNASA
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל