תגית: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הקדמת מועד תחילת הבירור)

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הקדמת מועד תחילת הבירור), התשע"ה–01/11/2014

הכנסת התשע-עשרה
יוזמים: חברי הכנסת אלכס מילר דוד צור יואל רזבוזוב גילה גמליאל ניצן הורוביץ אברהם מיכאלי דב חנין תמר זנדברג יחיאל חיליק בר
פ/2900/19
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הקדמת מועד תחילת הבירור), התשע"ה–2014
תיקון סעיף 207 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 , בסעיף 207(א), במקום "90 ימים" יבוא "30 ימים".
דברי הסבר כאן > 2900 BITUACH LEUMI
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל