תגית: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הרחבת הגדרת ילד לעניין קצבת שארים)

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הרחבת הגדרת ילד לעניין ביטוח שאירים), התשע"ד–2013

543093
הכנסת התשע-עשרה
יוזמים: חברי הכנסת דב חנין,מוחמד ברכה,חנא סוייד,עפו אגבאריה,
פ/1938/19 כאן >  1938 CHILDREN
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הרחבת הגדרת ילד לעניין ביטוח שאירים), התשע"ד–2013
תיקון סעיף 238 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 , בסעיף 238, בהגדרה "ילד", בפסקה (2), במקום "לסיום לימודים במוסד חינוכי על-יסודי" יבוא "ללימודים".
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הרחבת הגדרת ילד לעניין ביטוח שאירים), התשע"ד–11.11.2013

מספר פנימי: 479544
הכנסת התשע-עשרה
יוזמים:      חברי הכנסת         אברהם מיכאלי ,         יעקב מרגי

פ/1790/19            כאן > 1790 KIDS

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הרחבת הגדרת ילד לעניין ביטוח שאירים), התשע"ד–11.11.2013
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הרחבת הגדרת ילד לעניין קצבת שארים), התשע"ג–31.07.2013

פר פנימי: 487204
הכנסת התשע-עשרה
יוזמים:      חברי הכנסת ,נסים זאב,  מאיר שטרית,יריב לוין, איתן כבל,                                  משה זלמן פייגלין, אברהם מיכאלי, דב ליפמן,יעקב מרגי,                                      מנחם אליעזר מוזס,מנון כהן, מירי רגב, פנינה תמנו-שטה,                                    יעקב ליצמן,משולם נהרי,יחיאל חיליק בר, שמעון אוחיון,                                        ישראל אייכלר, גילה גמליאל,  אורית סטרוק, אורי מקלב,                                      יעקב אשר, ישראל חסון,
          פ/1632/19  כאן      1632 BITUACH LUMI CHILDREN                       

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הרחבת הגדרת ילד לעניין קצבת שארים), התשע"ג–31.07.2013
להמשיך לקרוא