תגית: הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון – ביטול עמלות על שירותים בסיסיים בחשבון עובר ושב)

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון – ביטול עמלות על שירותים בסיסיים בחשבון עובר ושב), התשע"ג–31.07.2013

מספר פנימי: 482423
הכנסת התשע-עשרה
יוזמים:      חברי הכנסת         גילה גמליאל,  מיקי רוזנטל,  ישראל חסון                   פ/1634/19        כאן          1634 AMALOT BANK           

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון – ביטול עמלות על שירותים בסיסיים בחשבון עובר ושב), התשע"ג–31.07.2013
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל