תגית: הצעת חוק העונשין (תיקון – החמרת ענישה לעובר עבירה נגד קשיש)

הצעת חוק העונשין (תיקון – החמרת ענישה לעובר עבירה נגד קשיש), התשע"ד–30.07.2014

מספר פנימי: 554228
הכנסת התשע-עשרה
 פ/2744/19             כאן >           2744 KASHISH

 הצעת חוק העונשין (תיקון – החמרת ענישה לעובר עבירה נגד קשיש), התשע"ד–30.07.2014
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל