תגית: הצעת חוק הרשויות המקומיות (סמכויות בתחום משק המים וביוב) (תיקוני חקיקה)

הצעת חוק הרשויות המקומיות (סמכויות בתחום משק המים וביוב) (תיקוני חקיקה), התשע"ג–2013

מספר פנימי: 479135

הכנסת התשע-עשרה
יוזמים:
חברי הכנסת         אמנון כהן  פ/940/19            

הצעת חוק הרשויות המקומיות (סמכויות בתחום משק המים וביוב) (תיקוני חקיקה), התשע"ג–2013

[1] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.
940 RASUT HAMAIM

כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל