תגית: הצעת חוק זכויות ושירותים לילדים ובני נוער עם קשיים נפשיים

הצעת חוק זכויות ושירותים לילדים ובני נוער עם קשיים נפשיים, התשע"ד–30.07.2014

(מספר פנימי: 556191)
הכנסת התשע-עשרה
פ/2748/19                 כאן >            2748 CHILDREN
הצעת חוק זכויות ושירותים לילדים ובני נוער עם קשיים נפשיים, התשע"ד–30.07.2014

כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל