תגית: הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – זכויות חברתיות)

הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – זכויות חברתיות)

מספר פנימי: 487002
הכנסת התשע-עשרה
יוזם:           חבר הכנסת         אחמד טיבי                                               פ/1553/19
הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – זכויות חברתיות)
כאן 1553 (1) ZCUYOT
הזכויות לכנסת ישראל