תגית: הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (שירות בחירת רופא)

הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (שירות בחירת רופא), התשע"ד–18.11.2013

מספר פנימי: 480353
הכנסת התשע-עשרה
יוזמים:      חברי הכנסת         אברהם מיכאלי    יעקב מרגי                                         פ/1829/19      כאן       >            1829 CUSING DR
הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (שירות בחירת רופא), התשע"ד–18.11.2013
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (שירות בחירת רופא), התשע"ג–10.06.2013

מספר פנימי: 478851
הכנסת התשע-עשרה
יוזמים: חברי הכנסת ,דוד אזולאי,יעקב מרגי,נסים זאב,יצחק וקנין,יצחק כהן                                               פ/1365/19  להצעת החוק כאן > 1365 BRIUT HAM 10.06.2013
הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (שירות בחירת רופא), התשע"ג–10.06.2013
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל