תגית: הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מחיר מרבי ואחיד לדמי חניה בחניון הסמוך למוסד רפואי)

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מחיר מרבי ואחיד לדמי חניה בחניון הסמוך למוסד רפואי), התשע"ד–02.12.2013

מספר פנימי: 542051
כנסת התשע-עשרה
יוזמים:  חברי הכנסת  נחמן שי,  חיים כץ,    יעקב אשר,  מיקי רוזנטל,                          יריב לוין, עיסאווי פריג',  איציק שמולי,מיכל רוזין,   שלי יחימוביץ',                              פנינה תמנו-שטה,רינה פרנקל,ציצן הורוביץ,    דב ליפמן,  באסל גטאס,                       עמר בר-לב,    גילה גמליאל,  משה מזרחי,    דב חנין
פ/1916/19  >  כאן       1916 HANAYA BAIT HOLIM
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מחיר מרבי ואחיד לדמי חניה בחניון הסמוך למוסד רפואי), התשע"ד–02.12.2013
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל