תגית: הצעת חוק משק החשמל (תיקון – פיקוח על תעריפי החשמל)

הצעת חוק משק החשמל (תיקון – פיקוח על תעריפי החשמל), התשע"ג–29.04.2913

מספר פנימי:479719
הכנסת התשע-עשרה
יוזמים: חברי הכנסת,אורי מקלב,משה גפני,יעקב אשר                                               פ/1149/19                             

הצעת חוק משק החשמל (תיקון – פיקוח על תעריפי החשמל), התשע"ג–29.04.2913
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל