תגית: הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון – הרכב הוועדה המייעצת)

הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון – חשיפת תנאי העבודה בין עובדים), התשע"ד–28.01.2014

מספר פנימי: 546355
הכנסת התשע-עשרה
יוזמות:      חברות הכנסת       מיכל בירן   גילה גמליאל                                               פ/2123/19         כאן   >      2123 AVODA            
הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון – חשיפת תנאי העבודה בין עובדים), התשע"ד–28.01.2014
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון – הגבלת הדרישה לוויתור סודיות רפואית מדורש עבודה), התשע"ג– 17.06.2013

מספר פנימי: 478198
הכנסת התשע-עשרה
יוזמים:חברי הכנסת,דב חנין,יריב לוין
פ/1413/19 להצעת החוק כאן      1413 SHIVION BAVODA
הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון – הגבלת הדרישה לוויתור סודיות רפואית מדורש עבודה), התשע"ג–2013
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון – הרכב הוועדה המייעצת), התשע"ג–2013

מספר פנימי: 483359
הכנסת התשע-עשרה
יוזם: חבר הכנסת         יריב לוין פ/1351/19      

להצעת החוק כאן  1351 SHVION HISDAMNUYOT
הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון – הרכב הוועדה המייעצת),
התשע"ג–10.06.2013