תגית: הקרן לפיתוח שירותים לנכים

חדשות – פורסם קול קורא של הקרן לפיתוח שירותים לנכים לבקשת סיוע מוגדל לבנייה או שיפוץ 17.08.2016

הקרן לפיתוח שירותים לנכים פונה לגופים המעוניינים להקים או להרחיב שירותים קיימים לאנשים עם מוגבלות להגיש בקשות עבור סיוע מוגדל לצורך בנייה או שיפוצים.
פירוט תנאי הסף, עדיפויות וטופס הגשת בקשה לסיוע תוכלו למצוא באתר.   כאן
להמשיך לקרוא

קרנות

קרנות

תפקידו העיקרי של הביטוח הלאומי הוא להעניק לכלל תושבי ישראל ביטחון סוציאלי. הביטוח הלאומי דואג לאלפי מבוטחים השרויים במצוקה כלכלית-חברתית, זמנית או מתמשכת, ומעביר אליהם את הקצבאות המגיעות להם.

נוסף על כך בביטוח הלאומי רואים חשיבות גדולה ביותר בפיתוח שירותים לקבוצות בסיכון בקרב הקהילה: נכים, קשישים, מוגבלים, ילדים ובני נוער בסיכון, וכן משפחות במצוקה חברתית כלכלית.

השירותים לקבוצות בסיכון נועדו להקל על מצוקותיהן השונות ולהעניק להן פתרונות מבינים ותומכים, ובכךלצמצם את הפער החברתי הקיים בינן ובין שאר האוכלוסייה,

לשם כך, הביטוח הלאומי מעודד גופים וארגונים, המבקשים לפתח שירותים חדשניים ומועילים לרווחת אוכלוסיות אלה, ומסייע להם במימון ובליווי מחקרי.
עם תום הקמת מערך השירות, גופים וארגונים אלה ממשיכים ומתפעלים את השירות באופן עצמאי, תוך פיקוח הדוק שלנו, כמובן.

פעילות זו, של פיתוח שירותי רווחה, מתבצעת על-ידי "האגף לפיתוח שירותים" בביטוח הלאומי באמצעות חמש קרנות.

נוסף על פעילותן של הקרנות האלה, מסייע הביטוח הלאומי, באמצעות מינהל המחקר,

במימון מחקרים בתחומי הביטוח הסוציאלי והרווחה.

הקרן לפיתוח שירותים לילדים ובני נוער בסיכון

הקרן לפיתוח שירותים לנכים

הקרן לקידום תוכניות סיעוד

הקרן למפעלים מיוחדים

קרן מנוף, למימון פעולות למניעת תאונות בעבודה