תגית: הרפורמה בתחום העסקת העובדים הזרים בתחום הסיעוד יוצאת לדרך:

הרפורמה בתחום העסקת העובדים הזרים בתחום הסיעוד יוצאת לדרך:

הרפורמה בתחום העסקת העובדים הזרים בתחום הסיעוד יוצאת לדרך 
הרפורמה הקישור המצורף

2014-1862 RASUT HHAGIRA 08.2014

הרפורמה בתחום העסקת העובדים הזרים בתחום הסיעוד יוצאת לדרך:

י"ד בשבט התשע"ד
2014 בינואר 15  או. 2014-1862  
הרפורמה בתחום העסקת העובדים הזרים בתחום הסיעוד יוצאת לדרך:
תקנות ונהלים חדשים יסדירו את המשך העסקתם של עובדים
זרים בתחום הסיעוד המשך המידע בלחיצה כאן  >  1_173460904 SIUD -OVDIM ZARIM
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל