תגית: השתפרו התנאים לקבלת דמי אבטלה

השתפרו התנאים לקבלת דמי אבטלה, למי שיתחילו להתייצב בלשכות שירות התעסוקה מ- 1/4/2013 ואילך

חדשות – השתפרו התנאים לקבלת דמי אבטלה, למי שיתחילו להתייצב בלשכות שירות התעסוקה מ- 1/4/2013 ואילך
פורסם ב-19.03.2013

לפירוט תנאי הזכאות
אם תביעתכם לדמי אבטלה נדחתה על פי תנאי הזכאות הקודמים, ובחודש אפריל 2013 אתם עדיין מחוסרי עבודה, אתם מוזמנים לשוב ולהתייצב בשירות התעסוקה ולהגיש תביעה חדשה לסניף הביטוח הלאומי, וזכאותכם תיבדק שוב על פי החוק החדש. לתביעה החדשה אין צורך לצרף אישורי שכר או מסמכים אחרים, שצירפתם לתביעה הקודמת שנדחתה. ואולם מי שעבדו בפרק הזמן שבין דחיית התביעה הקודמת לבין חודש אפריל 2013, יצרפו לתביעה החדשה את תלושי השכר ואישור על הפסקת עבודה או מכתב פיטורין.

הודעה על אפשרותכם להגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה נשלחה אליכם לביתכם בימים אלה.
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי