תגית: התקן הישראלי ת"י 5568 חלק 2

התקן הישראלי ת"י 5568 חלק 2 העוסק בנגישות מסמכים דיגיטאליים יצא לאור

שמחים לבשר: התקן הישראלי ת"י 5568 חלק 2 העוסק בנגישות מסמכים דיגיטאליים יצא לאור וניתן להורידו בחינם בכתובת שלהלן: https://www.sii.org.il/media/2473/תקן-5568-חלק-2.pdf
ככתוב בגוף התקן – תקן זה זמין לשימוש חופשי של הציבור.
תודה מיוחדת לחברי ועדת המומחים שהשקיעו בעבודת התקינה עשרות שעות מזמנם החופשי.
תודה לנגישות ישראל