תגית: התשע"ד–2014

הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון – הנחה במופעים ואירועי תרבות), התשע"ד–2014

הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון – הנחה במופעים ואירועי תרבות), התשע"ד–2014 
פ/2607/19  כאן  2607 EZRACHIM VATIKIM
הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון – הנחה במופעים ואירועי תרבות), התשע"ד–2014
תיקון סעיף 12 1. בסעיף 12 לחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן–1989 , האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב) אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 50% מדמי כניסה לאירועי תרבות, בידור או פנאי המיועדים לציבור הרחב ושנערכים על ידי גוף מתוקצב או גוף נתמך כהגדרתם בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985 , לפי הכללים, המבחנים והתנאים הקבועים לפי סעיף קטן (א).".
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

פ/2532/19 הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון – החלת הוראות על בגיר שסובל מאנורקסיה נרבוזה), התשע"ד–2014

פ/2532/19 הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון – החלת הוראות על בגיר שסובל מאנורקסיה נרבוזה),  התשע"ד–16.06.2014
להצעת החוק  כאן  >  2532 ANOREXIA
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל 

פ/2547/19 הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון – הקצאת מקומות חניה נגישים במקום ציבורי לאזרח ותיק שמלאו לו 75 שנים), התשע"ד–2014

פ/2547/19  הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון – הקצאת מקומות חניה נגישים במקום ציבורי לאזרח ותיק שמלאו לו 75 שנים), התשע"ד–16.06.2014
הצעת החוק כאן  2547 HANAYA

כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

הצעת חוק שכר מינימום (תיקון – תוספת שלא תובא בחשבון בשכר המינימום), התשע"ד–2014

הצעת חוק שכר מינימום (תיקון – תוספת שלא תובא בחשבון בשכר המינימום),
התשע"ד–26.05.2014 
להצעת החוק כאן > 2505 SCHAR MINIMUM 2
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – חישוב ההלוואה למוגבלים הזכאים לרכב שלא לראשונה), התשע"ד–2014

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – חישוב ההלוואה למוגבלים הזכאים לרכב שלא לראשונה), התשע"ד–26.05.2014
להצעת החוק כאן  2501 RECHEV
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון – הקצאת מקומות חניה נגישים במקום ציבורי לאזרח ותיק שמלאו לו 75 שנים), התשע"ד–2014

מספר פנימי: 550905
הכנסת התשע-עשרה
יוזם:           חבר הכנסת         נחמן שי
פ/2497/19             כאן    >  2497 HANAYA    

הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון – הקצאת מקומות חניה נגישים במקום ציבורי לאזרח ותיק שמלאו לו 75 שנים), התשע"ד– 19.5.14

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (סימון אחיד להסדרי חניה), התשע"ד–2014

מספר פנימי: 547915
הכנסת התשע-עשרה
יוזמים:      חברי הכנסת   ניצן הורוביץ דוד צור  זבולון קלפה נחמן שי                                            מירי רגב  דב ליפמן   משה מזרחי
פ/2460/19      כאן    >     2460 HANAYA

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (סימון אחיד להסדרי חניה), התשע"ד–2014
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון – תחולה באזור), התשע"ד–2014

הכנסת התשע-עשרה
יוזמים:  חברי הכנסת    אורית סטרוק מירי רגב  איילת שקד  אורי מקלב                                         שולי מועלם-רפאלי משה זלמן פייגלין         יריב לוין                                                   פ/2473/19          כאן  >   2473 MUGBALOYOT                

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון – תחולה באזור), התשע"ד–12.05.2014
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

טיוטת חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשע"ד-2014

טיוטת חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשע"ד-2014
א)   
שם החוק המוצע
הצעת חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשע"ד-2014.
כאן REVAHA 1 5 14

הצעת חוק דמי הבראה, התשע"ד–2014

מספר פנימי: 545589
הכנסת התשע-עשרה
יוזמת:           חברת הכנסת     מיכל רוזין
פ/2083/19         להצעה כאן       >       2083 DMAI HAVRAH
הצעת חוק דמי הבראה, התשע"ד–20.01.2014
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל