תגית: התשע"ד–2014

הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון – הקצאת מקומות חניה נגישים במקום ציבורי לאזרח ותיק שמלאו לו 75 שנים), התשע"ד–2014

מספר פנימי: 550905
הכנסת התשע-עשרה
יוזם:           חבר הכנסת         נחמן שי
פ/2497/19             כאן    >  2497 HANAYA    

הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון – הקצאת מקומות חניה נגישים במקום ציבורי לאזרח ותיק שמלאו לו 75 שנים), התשע"ד– 19.5.14

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (סימון אחיד להסדרי חניה), התשע"ד–2014

מספר פנימי: 547915
הכנסת התשע-עשרה
יוזמים:      חברי הכנסת   ניצן הורוביץ דוד צור  זבולון קלפה נחמן שי                                            מירי רגב  דב ליפמן   משה מזרחי
פ/2460/19      כאן    >     2460 HANAYA

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (סימון אחיד להסדרי חניה), התשע"ד–2014
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון – תחולה באזור), התשע"ד–2014

הכנסת התשע-עשרה
יוזמים:  חברי הכנסת    אורית סטרוק מירי רגב  איילת שקד  אורי מקלב                                         שולי מועלם-רפאלי משה זלמן פייגלין         יריב לוין                                                   פ/2473/19          כאן  >   2473 MUGBALOYOT                

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון – תחולה באזור), התשע"ד–12.05.2014
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

טיוטת חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשע"ד-2014

טיוטת חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשע"ד-2014
א)   
שם החוק המוצע
הצעת חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשע"ד-2014.
כאן REVAHA 1 5 14

הצעת חוק דמי הבראה, התשע"ד–2014

מספר פנימי: 545589
הכנסת התשע-עשרה
יוזמת:           חברת הכנסת     מיכל רוזין
פ/2083/19         להצעה כאן       >       2083 DMAI HAVRAH
הצעת חוק דמי הבראה, התשע"ד–20.01.2014
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל